voor wie

Kinderen

Kinderen zijn 'pure' individuen die kwetsbaar zijn waardoor het erg belangrijk is ze met zorg te behandelen. 

Kinderen die baat kunnen hebben bij creatieve therapie zijn kinderen die te maken hebben met bijvoorbeeld echtscheiding van de ouders, overlijden van familieleden, traumatische ervaring, ziekte, etc. 

 

Creatieve therapie kan hulp bieden bij o.a. angst, acceptatie, zelfontplooiing, sociale vaardigheden.

 

Daarnaast leert het kind op een positieve manier uiting te geven aan emoties en gevoelens en biedt creatieve therapie een veilige manier om dit te doen. 

Adolescenten

Een belangrijke levensfase waarin een hoop veranderingen plaatsvinden, we onszelf ontplooien tot wie we willen zijn en een periode waarin we erg vatbaar zijn voor alles om ons heen. 

 

In deze leeftijd bewegen we ons graag in een groep voort maar tegelijkertijd zien we onszelf als individu. 

 

Een periode waarin individualiteit, seksualiteit, alcohol & drugs en zelfontplooiing een rol spelen en voor hun die daarin vastlopen kan creatieve therapie een bijzonder mooi hulpmiddel zijn die handvatten biedt.  

 

 

 

volwassenen

In de hedendaagse maatschappij ligt de druk hoog. Er wordt veel van ons verwacht en daar willen we graag aan voldoen,  de perfecte zoon / dochter, vader / moeder, werknemer / ondernemer,  collega, vriend/ vriendin, partner etc.

Soms verliezen we onszelf hierin zover dat we niet meer weten wie we zelf zijn of de ruimte om onszelf te zijn verdwenen is. 

 

Dit kan in vele verschillende situaties voorkomen zoals ziekte binnen een gezin, echtscheiding, ontslag etc. 

 

Door middel van creatieve therapie kunnen we de focus weer op onszelf leggen, naar binnen kijken en de puzzelstukjes zo plaatsen dat we weer 'heel' worden.

 

Senioren

"Ouderdom komt met gebreken." Een gegeven waarmee we moeten leven. 

 

Creatieve therapie kan hulp bieden in deze leeftijdscategorie om bijvoorbeeld de motoriek en psychische gesteldheid te motiveren. 

 

Muziek is één van de laatste dingen die uit ons brein verdwijnt.  Muziektherapie kan dan ook erg goed werken voor senioren met bijvoorbeeld alzheimer. Voor de oog-hand coördinatie is schilderen een erg goede oefening. 

 

En natuurlijk is het zo dat,  ook al zijn er beperkingen, bewegingstherapie zeker tot de mogelijkheden behoort, het is namelijk belangrijk te werken vanuit wat we wél kunnen!

 

 

 

 


Behandelwijze

Betreft individuele creatieve therapie: ten eerste vind er een oriënterend gesprek (30 min.) plaats om te bekijken waar de hulpvraag ligt en of creatieve therapie daarbij een hulpmiddel kan bieden. Daarna vindt er een intake (60 min.) plaats om in combinatie met de hulpvraag een behandelplan op te stellen. Dit kan per cliënt verschillen en variëren van enkele tot meerdere sessies en is afhankelijk van leeftijd en problematiek. Uiteraard zijn er ook mogelijkheden tot een nazorgtraject

 

Creatieve therapie voor groepen is als workshop uit te werken in de diverse disciplines of gecombineerd en wordt aangepast aan de doelgroep en de hulpvraag. 

 

Mail voor meer informatie en / of de kosten naar info@carinametz.nl of via het contactformulier op de site.